0
Twój koszyk jest pusty.

Policja


 ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ

 

 

Aby zgłosić roszczenie należy wypełnić odpowiedni formularz oraz załączyć wymagane dokumenty. Poniżej znajdą Państwo formularze do pobrania wraz z informacją nt. wymaganych dokumentów dla danego zdarzenia.

 

Zgłoszenia roszczeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną:

szkody.zycie@generali.pl

lub na adres:

Generali Życie T.U. S.A.
Departament Likwidacji Szkód
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

 

 

 Zgłoszenie roszczenia w trybie 48 godzin (R04) tylko w przypadku:

 

 • zgonu Rodzica
 • zgonu Teścia
 • urodzenia Dziecka
 • urodzenia Dziecka rozszerzone o Urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną
 • urodzenia Dziecka Martwego
 • urodzenia Wnuka

 

Adres do przesyłania formularzy droga elektroniczną to 48godzin@generali.pl

 

 

Generali Auto

Aplikacja mobilna Generali Auto (Android)
Aplikacja mobilna Generali Auto (iOS)

 

[pobierz] 0.3 MB zgloszenia-roszczenia-z-tytulu-smierci-r01

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO

 

 

 

 

Klauzula                                     Wymagane dokumenty

 


Śmierć Ubezpieczonego

 

 • kopia dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)


Śmierć Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego
        wypadku

 

 • kopia dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu


Śmierć Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego
wypadku przy pracy

 

 • kopia dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu


Śmierć Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego
wypadku w środku lokomocji

 

 • kopia dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu


Śmierć Ubezpieczonego
wskutek zawału serca
   lub udaru mózgu

 

 • kopia dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny potwierdzający śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)


Osierocenie Dziecka

 

 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • kopia dowodu osobistego Dziecka, jeżeli Dziecko jest osobą pełnoletnią
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka oraz kopia dowodu osobistego opiekuna prawnego Dziecka, jeżeli Dziecko jest osobą małoletnią
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia).


                                       

 

 

[pobierz] 0.2 MB formularz-urodzenie-smierc-wspolubezpieczonych_r02

ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONYCH/URODZENIE DZIECKA

 

 

 

Klauzula                                       Wymagane dokumenty


Urodzenie Dziecka

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka

 


Urodzenie Dziecka
    martwego

 

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka (z adnotacją „Dziecko martwo urodzone")
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca, w którym tygodniu ciąży doszło do urodzenia martwego Dziecka

 


Urodzenie Dziecka

rozszerzone o urodzenie Dziecka
w wyniku ciąży mnogiej
lub z wadą wrodzoną

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka
 • kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej zdiagnozowanie wady wrodzonej u Dziecka
 • w przypadku wykrycia wady wrodzonej w pierwszym miesiącu życia Dziecka - kopia zaświadczenia o stanie zdrowia Dziecka wystawione przez lekarza po 30 dniach od dnia urodzenia

  


Śmierć Współmałżonka

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Współmałżonka
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Współmałżonka
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony

 


Śmierć Współmałżonka
wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Współmałżonka
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Współmałżonka
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Współmałżonek prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

  


Śmierć Rodziców

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Rodzica

Śmierć Teściów

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • kopia dowodu osobistego Współmałżonka
 • odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Teścia/Teściowej

 


Śmierć Dziecka

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Dziecka
 • w przypadku zgonu Dziecka przysposobionego - dokumentacja potwierdzająca przysposobienie Dziecka przez Ubezpieczonego
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Dziecka

 


Śmierć Dziecka wskutek
nieszczęśliwego wypadku

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Dziecka
 • w przypadku zgonu Dziecka przysposobionego - dokumentacja potwierdzająca przysposobienie Dziecka przez Ubezpieczonego
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Dziecka
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Dziecko prowadziło pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 


 

 

 

 

[pobierz] 0.3 MB formularz-wypadek

WYPADEK

 

 

Klauzula                                       Wymagane dokumenty


Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku 

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

wskutek nieszczęśliwego wypadku

  

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizacjęodpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 

wskutek nieszczęśliwego wypadku
przy pracy

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 


 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
wskutek nieszczęśliwego wypadku
komunikacyujnego

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 


Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)

 


 

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku przy pracy

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 

 


 

 

[pobierz] 0.2 MB formularz-zdrowie

ZDROWIE

Klauzula                                     Wymagane dokumenty


Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

 

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację

 


 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)

 


 

Trwały uszczerbek na zdrowiu
wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu oraz obrazująca leczenie w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.

 


Poważna choroba Ubezpieczonego

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.

 

 


 

Poważna choroba Współmałżonka

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego
 • kopia dowodu osobistego Współmałżonka
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Współmałżonka poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.

 

 


 

Poważna choroba Dziecka

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • kopia dowodu osobistego Dziecka, jeżeli dziecko jest osobą pełnoletnią
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka, jeżeli dziecko jest osobą małoletnią
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Dziecka poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.

 

 


 

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie operacji chirurgicznej w postaci kopii karty leczenia szpitalnego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę i leczenie choroby będącej przyczyną wykonania operacji lub dokładny adres placówki medycznej, w której takie leczenie miało miejsce
 • kopia skierowania na operację
 • jeżeli operacja była następstwem wypadku - protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 

 


 

Całkowita i nieodwracalna niezdolność

Ubezpieczonego do pracy zarobkowej

oraz samodzielnej egzystencji

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy zarobkowej w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.
 • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej i samodzielnej egzystencji
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie Ubezpieczonemu pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu zdarzenia - jeżeli niezdolność do pracy zarobkowej powstała w wyniku wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony

 

 


Ryczałtowe pokrycie kosztów leków

zaleconych po pobycie Ubezpieczonego

            w szpitalu

 

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był wypadkiem - dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 

 


 

Rekonwalescencja Ubezpieczonego

wskutek NW i choroby

 

 • kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację (pobyt min. 14 dni)
 • kserokopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbywała się hospitalizacja
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

 

 


 Pomoc medyczna w kraju
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej w kraju Ubezpieczony, Współubezpieczony lub osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali (+48) 22 205 50 25.

Druga opinia medyczna
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej drugiej opinii medycznej Ubezpieczony powinien telefonicznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors 0800 365 867.