0
Twój koszyk jest pusty.

Ubezpieczenia komunikacyjne


 

 

OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. OC pokrywa koszty zniszczonego mienia oraz wyrządzone szkody osobowe.

 

 

AC pokrywa koszty naprawy pojazdu uszkodzonego w nastepstwie różnych rodzajów zdarzeń losowych (np. działania żywiołów, wypadków drogowych, zatopienia, aktów wandalizmu), również zapewnia rekompensatę w przypadku kradzieży samochodu.

                  Do ubezpieczeń OC lub AC proponujemy dodatkowe ryzyka :

 

Ubezpieczenie szyb - zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojeździe w przypadku ich uszkodzenia. Wykupienie ubezpieczenia szyb nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC.

 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów - ubezpieczenie komunikacyjne chroni Ciebie i osoby znajdujące w Twoim pojeździe. 

 

BLS - pozwala na uniknięcie uciążliwości i formalności przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy wypadku. 


GAP – ubezpieczenie straty finansowej - GAP jest zabezpieczeniem przed stratami finansowymi powstałymi na skutek utraty wartości pojazdu.

Assistance - pozwala ona na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w awaryjnych sytuacjach na drodze.

Ochrona Prawna - zapewnia wsparcie w razie pojawienia się problemu natury prawnej.

Zielona Karta - to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe.