0
Twój koszyk jest pusty.

Ubezpieczenia rolne


 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to ubezpieczenie domu, magazynów, stajni, obory i wiele innych budynków wchodzących w skład gospodarstwa.

 

 

 Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek:

 

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • zalania,
 • deszczu nawalnego,
 • pioruna,
 • gradu,
 • wybuchu,
 • zalegania śniegu lub lodu,
 • osuwania się ziemi,
 • lawiny
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzew lub masztów,
 • przepięcia.

 

Objęte ubezpieczeniem mogą być również:

 

 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego,
 • pojazdy wolnobieżne,
 • sprzęt rolniczy,
 • płody rolne,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • pojazdy wolnobieżne.

 

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami, aby nasi specjaliści mogli specjalnie dla Ciebie dopasować odpowiedni zakres ubezpieczenia.