0
Twój koszyk jest pusty.

Ubezpieczenie majątku firmy


 

 

 

 Za pośrednictwem Kancelarii Ubezpieczeń ubezpieczysz kompleksowo mienie Twojej Firmy.

  • Kompeskowe ubezpieczenia mienia firmy od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego