0
Twój koszyk jest pusty.

Ubezpieczenie NNW


 

 

 

Zakresem ochrony mogą zostać objęte zdarzenia powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych w miejscu pracy, w drodze z domu do pracy i w drodze powrotnej z pracy do domu, a także całodobowo na terytorium całego świata.

Zakres ubezpieczenia NNW jest elastyczny i obejmuje:

 

  • świadczenie z tytułu częściowego oraz całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów operacji plastycznej,
  • uznanie następstw zawału serca i udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia.

 

  

Ubezpieczenie NNW jest dostępne z sumą ubezpieczenia od 5 000 do 200 000 zł.

 

 

Zachęcamy do kontaktu się z naszymi biurami, aby dostosować ubezpieczenie do Twoich potrzeb.